Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Lubomierzu
Strona główna
Historia szkoły | O patronie | Pracownicy szkoły | Pedagog szkolny | Dokumentacja | Innowacje pedagogiczne | Projekty | Trzymaj formę - program edukacyjny | "Znajdź właściwe rozwiązanie" | Zdrowo jem, więcej wiem | Nie pal przy mnie, proszę! | Czyste powietrze wokół nas" - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej | Książki Naszych Marzeń | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa |

O szkole

Historia szkoły

Historia_SP2.docx

 

Historia  Szkoły  Podstawowej 

nr 2 im. św. Stanisława Kostki

w Lubomierzu.

         Szkoła  Podstawowa  nr 2  w  Lubomierzu  znajduje  się w  przysiółku  Lubomierza  o  nazwie  „Świnna  Góra”.  

        W naszym przysiółku istniała szkoła czteroklasowa z jednym nauczycielem mieszcząca się w izbie wynajmowanej u różnych gospodarzy. Pierwszym nauczycielem był światły gospodarz mieszkający na osiedlu Siarki ob. Przybytek Józef. Uczył on podstawowych elementów nauki czytania, pisania  i rachowania.

          W latach 1928 – 1935r. wszystkie dzieci z tego terenu uczęszczały od kl. I do Szkoły Podstawowej na osiedlu Guzary.

       Po 1936 roku z powrotem dzieci pobierały naukę w szkole czteroklasowej mieszczącej się w tym przysiółku. Naukę prowadził również jeden nauczyciel. W okresie wojennym nauczaniem zajmowała się pani Aksamit, która za współpracę z partyzantką została zabrana z lekcji przez Niemców. Nastąpiło kilka lat przerwy w nauce, chociaż garstka dzieci uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Lubomierzu. Zdecydowana większość pozostała w domu.

     Dopiero w 1946 roku rozpoczęła się nauka na tym terenie. Dzięki staraniom mieszkańców w 1948 roku została wybudowana jednoizbowa szkoła. Podkreślić należy wielkie poświęcenie dla sprawy szkoły ob. Kowalczyka Sebastiana, który własny dom mieszkalny sprzedał na cele szkoły, a sam przez rok mieszkał w budynku inwentarskim – do chwili wybudowania nowego domu oraz A. Kacika, który włożył najwięcej serca w budowę tej szkoły.      Lubomierz w tych latach należał do Gminy  Niedźwiedź. Dopiero w 1955 roku Lubomierz stał się samodzielną jednostka administracyjną- powstała Gromadzka Rada Narodowa, która podlegała Powiatowej Radzie Narodowej w Limanowej. Mając swoją władzę na miejscu nadeszły również lepsze  czasy dla oświaty. Zaczęto myśleć o budowie większej, lepszej i nowej szkoły.

         Gromadzono w czynie społecznym materiały takie jak cegłę, wapno, kamienie, eternit.

      W 1961/62 powstały większe obszarowo Gromadzkie Rady Narodowe  i Lubomierz został przyłączony do GRN w Mszanie Górnej. Z roku na rok wieś stawała się piękniejsza i bogatsza. Rozwijała się również oświata. W roku szkolnym 1963/64 zostaje podniesiony stopień organizacyjny o jedna klasę.

         Szkoła posiadała już klasy I – VI. W roku 1964/65 kolejny sukces – szkole przybywa siódma klasa. Placówka stała się pełnoklasową szkołą podstawową. Rok 1966/67 jest ważnym rokiem. Dotychczasowa siedmioklasowa szkoła została przekształcona w ośmioklasową szkołę podstawową.

      W 1968 roku oddano do użytku piękną drogę państwową biegnącą przez Lubomierz do Szczawy, która stała się „ oknem na świat” dla całego Lubomierza. Odtąd datuje się gwałtowny rozwój Lubomierza, z roku na rok przybywa coraz więcej budynków mieszkalnych i gospodarczych. Również w tym roku rozpoczęto budowę drogi lokalnej biegnącej od drogi państwowej przez nasz przysiółek. Rok 1971 był również rokiem najszczęśliwszym dla Lubomierza- w dniu Święta Pracy została oddana do użytku linia energetyczna.

         28 listopada 1971 roku oddano do  użytku piękną szkołę.

       Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu otrzymała imię Janka Krasickiego- syna ziemi limanowskiej, który zginął w walce z okupantem 1943 roku. Skończyły się już wędrówki do wynajętych sal lekcyjnych u gospodarzy. Byliśmy już u siebie, w tym miejscu należą się gospodarzom słowa podzięki za to, że przyjmowali nas do siebie, chociaż sami mieli ciasno w swoich domach. Również 1971 roku szkoła nawiązała współpracę z Chorzowskim Przedsiębiorstwem Materiałów Budowlanych, które co roku organizowało u nas kolonie i zimowiska dla swoich dzieci. W 1972 roku przedsiębiorstwo to wybudowało obok szkoły pawilon, który po dziesięciu latach użytkowania przeszedł na własność szkoły.

     Również w 1972 roku ukończono budowę drogi lokalnej do szkoły. W tym też roku decyzją Wydziału Oświaty w Limanowej został poszerzony obwód naszej szkoły o osiedla: Ogiele Dolne, Czaple, Zagrody, Tyrawę i Cyrki.

        W 1973 roku powstały większe jednostki administracyjne- Urzędy Gmin.

        Lubomierz podlegał od 1 stycznia 1973 roku pod Urząd Gminy w Mszanie Dolnej.

        1974 rok – to ważna uroczystość w naszej szkole. W dniu 17 stycznia 1974 roku szkoła otrzymała sztandar od Komitetu Rodzicielskiego.

       W 1975 roku z myślą o adaptacji budynku starej szkoły na izbę regionalną wykonano w czynie społecznym dach na tym budynku.

        W 1976 roku z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Stefanii Wojciaczyk rozpoczęto również w czynie społecznym budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

        Z dniem 1 stycznia 1976 roku połączony zostaje Urząd Gminy z Urzędem Miasta w Mszanie Dolnej i powstaje Miasto i Gmina Mszana Dolna, w skład której wchodzi Lubomierz.

       1 czerwca 1976 roku dokonano nowego podziału administracyjnego kraju, powstały nowe województwa- powiaty uległy likwidacji. Lubomierz od tego czasu należy do nowo utworzonego województwa nowosądeckiego.

        Rok 1977/78 to rok zamykający pierwszy etap przygotowań do Reformy Oświaty. Wszystkie dzieci sześcioletnie zostały objęte opieką przedszkolną.

       Szkoła liczyła wówczas 165 uczniów, 6-ciu nauczycieli, a nad wszystkim czuwała dyrektor szkoły – pani mgr Stefania Wojciaczyk. Działały różne organizacje i kółka zainteresowań.

      Od 22 kwietnia 1985 roku funkcje dyrektora szkoły objęła pani Julia Krzysztofiak. Była pani dyrektor mgr Stefania Wojciaczyk została powołana na stanowisko naczelnika Miasta i Gminy Mszana Dolna.

         W roku szkolnym 1991/92 szkoła nasza otrzymała imię nowego patrona. Został nim św. Stanisław Kostka.

       Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się w dniu 8 maja 1993 roku. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu wręczył p. dyr. Julii Krzysztofiak akt nadania imienia szkoły.

    Uroczystą mszę odprawił i poświęcił sztandar o. Prowincjał Zdzisław Gogola oraz proboszcz Parafii Lubomierz o. Stanisław Ziętek.

       Piękny obraz św. Stanisława Kostki namalowała i podarowała szkole pani Iwona Piecuch. 

 

      W 1994 roku uczeń naszej szkoły Zygmunt  Marian, a następnie w roku 2001 o. Marek Kołodziejczyk odprawili Mszę prymicyjną w której wzięła udział cała społeczność Lubomierza.

       1 września roku szkolnego 2000/2001 rozpoczęliśmy rok szkolny jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

      W lutym 2002 roku nasi uczniowie realizowali zajęcia z informatyki w utworzonej pracowni komputerowej. Powstała ona częściowo dzięki funduszom, które ofiarowali rodzice.

       W dniu 12 października 2002 roku oddano do użytku zmodernizowaną stołówkę z pełnym wyposażeniem.

       Od 1 września 2004 roku funkcję  dyrektora  szkoły pełni  mgr  Maria  Bożek.

     W 2004 roku szkoła otrzymała w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół” w pełni wyposażoną pracownię komputerową (12 komputerów, laptop, drukarkę laserową, skaner  i wideoprojektor).

    W  roku  2004/2005  dzięki wsparciu Wójta Gminy Mszana Dolna p. Tadeusza Patality oraz staraniom Przewodniczacej Rady Gminy p. Stefanii Wojciaczyk dokonano  generalnego  remontu  szkoły  i  sali  gimnastycznej.  W  następnym  roku  zostało  wykonane  boisko  sportowe  i  wyposażone  w  sprzęt  do  koszykówki,  siatkówki  i  piłki  ręcznej.

 

    24 września 2006 roku pracownicy naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu  z Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim- kardynałem Stanisławem Dziwiszem.

    W październiku 2011 roku oddano do użytku dzieci plac zabaw, który powstał w ramach programu „ Radosna szkoła”.

         

  Dzięki programom unijnym realizowanym w szkole w latach 2010 – 2013 szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne.

    W 2013 roku rozpoczęła się budowa przewiązki łączącej szkołę  z budynkiem stołówki.

      15 kwietnia 2013 roku odwiedził naszą szkołę ks. biskup Jan Zając  z proboszczem parafii o. Piotrem Głodem.

     

    W styczniu 2014 roku w szkole odbył się XV Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta turoniowi”, którego głównym organizatorem był Wójt Gminy Mszana Dolna  p. Bolesław Żaba. Młode pokolenia mogły dzięki temu obcować z dawnymi, często zapomnianymi już obyczajami. Przegląd  to nie tylko kolędy, ale także stroje, gwara, przedmioty codziennego użytku i świadomość różnorodności tradycji kolędniczych w regionach.

      W  2015 roku po raz drugi byliśmy współorganizatorami  Powiatowego Przeglądu Kolędniczego „Zagrojcie ta turoniowi”. W czasie oczekiwania na werdykt jury z programem artystycznym wystąpiła Grupa kolędnicza dorosłych       "Herody z Lubomierza", która zgromadziła bardzo liczną widownię, a swoim pełnym humoru występem doprowadzała do łez rozbawionych widzów.

       20 czerwca 2015 roku miało miejsce uroczyste otwarcie przewiązki łączącej budynek szkoły z pawilonem. Dzięki tej rozbudowie uczniowie zyskali nie tylko bezpośrednie przejście do jadalni, ale również dodatkowe pomieszczenie.

 

    W 2015 roku w ramach projektu "Modenizacja oddziałów przedszkolnych" wyposażono sale przedszkola  w nowy sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne.

    Od 1 września 2017 roku nasza placówka przekształcona zostanie w 8 letnią szkołę podstawową.